Krav om Mundbind

Set i lyset af stigende smitte af COVID-19 i Rødovre kommune vil vi gerne bede alle vores patienter, som møder frem i klinikken til aftalt konsultation, om at bære mundbind.

Derudover forsøger vi at hjælpe så mange patienter som muligt via telefon og videokonsultation