Mail og fravær

Når der afholdes ferie bliver den pågældende læges mail lukket og man kan derfor ikke skrive til lægen.

For at sikre kontinuitet i patientforløbene beder vi om at man skriver når lægen er tilbage igen, såfremt det kan vente