Influenza vaccine

Vi har fået leveret flere influenza vacciner. De er forbeholdt til de over 65 årige med kronisk sygdom og de gravide i 2.+3. trimester.