Forskning

Aktuelle Projekter:

Diagnosekortet – PLO/DSAM + MEDCOM – MHS Primary investigator

Udredning og behandling af patienter med allergisk rhinitis i primærsektoren – Gentofte Allergiafd./ALK Nordic – MHS Primary Investigator

PRODATA – Gentofte Ort. kir, Rheumatologisk afd, Rødovre Genoptræning – MHS Primary Investigator

Tidligere Projekter:

Pioneer Real – Novo Nordisk – MHS Primary Invastigator

SURE – Novo Nordisk – MHS Primary Investigator

ALICE – Forskningsenhed for Almen medicin København – MHS Primary Investigator